Disclaimer

Aanvaarding voorwaarden

Op de toegang tot en gebruik van www.cihanautobanden.nl en daaraan verbonden sites zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Cihan Autobanden B.V. behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op ieder gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Daar waar in deze disclaimer wordt gesproken over Cihan Autobanden B.V. worden daarmee tevens bedoeld de overige verbonden ondernemingen van Cihan Autobanden B.V.

Gebruik van de websites

De sites zijn bestemd voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. De inhoud van de sites is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. Het op enigerlei wijze kopiëren (anders dan in het kader van downloaden), reproduceren of distribueren van software is uitdrukkelijk verboden. Registratie Cihan Autobanden B.V. registreert bezoeken aan haar websites voor statistische doeleinden.

Afwijzing aansprakelijkheid

Hoewel Cihan Autobanden B.V. haar websites met de grootst mogelijke zorg heeft samengesteld om de juistheid van de op de sites beschikbare informatie te kunnen verzekeren, aanvaardt Cihan Autobanden B.V. geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de inhoud van de websites en het gebruik en de interpretatie daarvan. Cihan Autobanden B.V. biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de sites. Cihan Autobanden B.V.  is niet aansprakelijk voor het tijdelijk permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de websites. Cihan Autobanden B.V. is niet verantwoordelijk voor de informatie in de banners en buttons of voor de inhoud van enige website van derden.

Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van Cihan Autobanden B.V. zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de sites. Toepasselijk recht op het gebruik van de websites en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.


Comments are closed.

Back to Top ↑
 • Klantenservice

  Klantenservice

  Telefoon: 020 411 4445

  Bereikbaar tijdens onze
  openingstijden.

  Maandag t/m zaterdag
  van 09:00 tot 18:00

 • Like Ons Op Facebook

 • Volg Ons Op Social Media

  Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin